Wat is Essure en hoe werkt het?

Essure is op de markt gebracht als een permanente sterilisatiemethode bij vrouwen, waarvoor geen operatie nodig was. Essure is ontwikkeld door Conceptus Inc., dat in 2013 onderdeel werd van Bayer Healthcare. Essure is een zacht, flexibel metalen veertje dat door een arts bij de betreffende vrouw wordt ingebracht om de eileiders dicht te laten groeien.
Na een periode van drie maanden vormt zich littekenweefsel rondom het Essure implantaat, waardoor een barrière ontstaat dat voorkomt dat zaadcellen de eicellen kunnen bereiken.

De Stichting

Stichting Essure Claims is een onafhankelijke Nederlandse stichting (de “Stichting”). De Stichting komt op voor de belangen van benadeelde vrouwen die schade hebben geleden door implementatie van een Essure implantaat.
De Stichting behartigt en vertegenwoordigt de belangen van vrouwen die schade lijden, schade dreigen te lijden en/of schade hebben geleden door het handelen en/of nalaten van Bayer ten aanzien van het Essure implantaat.
De Stichting tracht haar doelen te bereiken door het doen van onderzoek en het verstrekken van informatie. Daarnaast is de Stichting voornemens om namens de benadeelde vrouwen een gerechtelijke procedure te starten in Nederland en om een verklaring voor recht te vragen waarin het onrechtmatig handelen van Bayer jegens de gedupeerde vrouwen wordt vastgesteld. De Stichting streeft er naar een bindende schikking met Bayer te realiseren waarmee de benadeelde vrouwen gecompenseerd worden. Ook onderzoekt de Stichting andere manieren om ervoor te zorgen dat de benadeelde vrouwen gecompenseerd worden.

Essure van de markt gehaald

Sinds Essure op de markt is gebracht zijn er steeds meer meldingen van gevaarlijke bijwerkingen die in verband worden gebracht met Essure. Veel vrouwen hebben door Essure ongewenste bijwerkingen ervaren, waaronder perforatie van de baarmoeder of andere organen en chronische pijn. Veel vrouwen hebben het Essure implantaat operatief moeten laten verwijderen.
Op 29 mei 2017 heeft Bayer aangekondigd om Essure van de Nederlandse markt te halen waarna verkoop en distributie per 1 juli 2017 is stopgezet. Na duizenden klachten tegen Bayer, heeft zij op 25 september 2017 de verkoop en distributie in alle landen – buiten de Verenigde Staten – stopgezet. Op 31 december 2018 is Bayer gestopt met het op de markt brengen van Essure in de Verenigde Staten.

Aanmelden

Voor meer informatie om u aan te melden bij de Stichting ga naar www.essureclaims.nl
© Stichting Essure Claims, All Rights Reserved